Vespres de primavera amb manuals d’instruccions per a la política