Divulgació

Títol: Media y liderazgo político. El peso de los medios de comunicación en el marketing político contemporáneo.

Volum: XIII Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Comunicación
Contingut: Comunicació – Capítol de llibre
Nombre d’autors: 1
Pàgines, inicial: 1131 final: 1146
Any: 2006
Autors (p.o. de signatura): Aira i Foix, T.


Títol: Els blogs com a agents de canvi en la política i els mèdia tradicionals

Llibre: TRÍPODOS EXTRA 2007. IV Congrés Internacional Comunicació i Realitat. Les cruïlles de la comunicació: límits i transgressions.
Contingut: Comunicació- Capítol de llibre
Editorial: Trípodos
Nombre d’autors: 2
Volum: 1
Pàgines, inicial: 549 final: 555
Any: 2007
Autors (p.o. de signatura): Sort i Jané, J.; Aira i Foix, T.


Títol: La necesidad del periodismo de investigación. La construcción de la agenda mediática de la mano de las técnicas del marketing político

Llibre: Prensa y periodismo especializado IV
Contingut: Comunicació- Capítol de llibre
Editorial: Editores del Henares 2007
Volum: 1
Pàgines, inicial: 91 final: 100
Any: 2007
Autors (p.o. de signatura): Aira i Foix, T.


Títol: La creación mediática del discurso político. Prensa y discurso político. El caso del Estatut de Catalunya

Volum: Investigar la Comunicació (CD)
Contingut: Comunicació – Memòria final Congreso internacional fundacional AE-IC I+C Investigar la Comunicación
Editorial: USC
Any: 2008
Autors (p.o. de signatura): Aira i Foix, T.


Títol: La construcció política de l’agenda mediàtica. El paper dels spin doctors en la democràcia hipermediàtica

Volum: La metamorfosi de l’espai mediàtic
Contingut: Comunicació- Capítol de llibre
Editorial: Trípodos
Volum: 1
Pàgines, inicial: 133 final: 140
Any: 2009
Autors (p.o. de signatura): Aira i Foix, T.


Títol: Els continguts que superen mitjans. El cas del programa Vist i no Vist. De contingut convencional a format d’avantguarda

Volum: Life without media
Contingut: Comunicació- Capítol de llibre
Editorial: Trípodos
Volum: 1
Pàgines, inicial: 189 final: 197
Any: 2011
Autors (p.o. de signatura): Aira i Foix, T.; Canosa Farran, F.

divulgacio