‘La política de les emocions’, amb Trump i ‘Al Rojo Vivo’