El líder com a icona, marca i producte (polaritzant)