La política de les emocions, Neus Tomàs i Díaz Ayuso