“El lideratge polític d’Enric Prat de la Riba” a Els Spin Doctors