Matins de titellaires, BCN World i el govern de Madrid